VÒNG QUAY BÁU VẬT

26-06-2017

Quay trúng nhận ngay quà tặng hoặc sưu tập Mảnh Vũ Khí để đổi quà - Cứ 50 mảnh sẽ đổi được 1 vũ khí [Nếu chưa đủ, số mảnh sẽ được lưu giữ lại dùng tiếp cho Vòng Quay sau] ! Lưu ý: Hộp thư ingame chỉ chứa tối đa 50 thư, chú ý nhận thưởng và xóa hết thư trước mỗi lần quay thưởng để có thể nhận đủ quà tặng !